Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu - Import Export Tax 2014 (Song Ngữ) tải xuống trong ePub

Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu - Import Export Tax 2014 (Song Ngữ) tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Thông tin tác giảHoàng Hồng ThắmVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNgày 15/11/2013, Bộ Tài chính đã limitation hành Thông tư số 164/2013/TT-BTCban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mụcmặt hàng chịu thuế. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014(Biểu thuế 2014). Biểu thuế 2014 có nhiều thay đổi uncertainly với Biểu thuế 2013 cả về nội dung thông tư và Danh mục Biểu thuế. Cụ thể: 1)Nội dung Thông tư hướng dẫn chi tiết hơn về Biểu thuế xuất khẩu, cáchthức áp dụng mã hàng và thuế suất của các mặt hàng thuộc Chương 98, Lộtrình áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàngthuộc nhóm 27. 07, 29. 02 và 39. 02. 2) Biểu thuế xuất khẩu – Danhmục biểu thuế xuất khẩu 2014 thay đổi hoàn toàn uncertainly với danh mục Biểuthuế xuất khẩu 2013. Cụ thể danh mục biểu thuế xuất khẩu đã được chitiết các nhóm mặt hàng đến cấp độ 8 số và thuế suất thuế xuất khẩu có sựthay đổi với một số nhóm hàng (vàng, cao su, sản phẩm chế biến từ tinhquặng titan. . . ) - Đối với những nhóm hàng đã được định danh nhưtrong Biểu nhập khẩu thì được ghi mã hàng và tên mô tả hàng hóa giốngnhư trong Biểu nhập khẩu. - Đối với những mặt hàng chưa được địnhdanh trong Biểu thuế nhập khẩu thì tùy tính chất mặt hàng, quy tắc phânloại hàng hóa mà được chi tiết tên riêng và mã hàng theo mã hàng củaBiểu thuế nhập khẩu. 3) Biểu thuế nhập khẩu: - Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2014 cũng có sự thay đổi tại danh mục Chương 98. -Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ 01/01/2014 có nhiều thay đổiso với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 2013. Theo đó, 210 dòng thuếgiảm thuế suất và hơn 400 dòng thuế được điều chỉnh tăng thuế suất thuếnhập khẩu ưu đãi. Nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan hải quan vàdoanh nghiệp cập nhật chính sách thuế mới một cách kịp thời và thực hiệntốt chính sách thuế được Nhà nước limitation hành, áp dụng đúng mức thuế suấtđối với hàng hóa xuất khẩu – nhâp khẩu, Nhà xuất bản Lao Động cho xuấtbản sách: "Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu - Import Export Tax 2014". Nội dung cuốn sách gồm 3 phần chính: Phần thứ nhất: Danh mục và mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu Phần thứ hai: Danh mục và biểu tổng hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu Phần thứ bachelor of science: Hệ thống văn bản liên quan Mời bạn đón đọc.

Tác giả:

Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu - Import Export Tax 2014 (Song Ngữ) tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản: Nxb Lao động
 • Ngày xuất bản:
 • Che: Bìa mềm
 • Ngôn ngữ:
 • ISBN-10: 9786045906279
 • ISBN-13:
 • Kích thước: 20 x 28 cm
 • Cân nặng: 1936.00 gam
 • Bìa cứng:916
 • Loạt:
 • Cấp:
 • Tuổi tác:
 • Tác giả:
 • Giá bán: 440.000 ₫

Đánh giá sách

Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu - Import Export Tax 2014 (Song Ngữ)

knebel

The first of the Dragonlance series that I read (unfortunately, because I knew so much when I went back to Chronicles). What a journey that started - thanks to this book I headed off into the world of fantasy novels. Book 11, if I am counting correctly, in the main Dragonlance saga. Here, the world has been shattered by a second cataclysm and a new age has begun. Yet another round of new characters, mixed in with a delightful array of old, enter upon the scene, as does a new world order with new magic and new gods. I think this trilogy shows a marked increase in complexity and maturity in the storytelling - no longer is the tale a simple 2 or 3 pronged adventure rooted in AD&D. The distinctions between good and evil blur ever farther, champions battle champions and undeserving heroes spring into power. I was left craving more, and luckily was able to dive into the thousands of pages if this fantastic world.

2020-08-16 13:49

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu - Import Export Tax 2014 (Song Ngữ) đọc từ EasyFiles

4.5 mb. tải về sách

Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu - Import Export Tax 2014 (Song Ngữ) tải về từ OpenShare

3.8 mb. tải về miễn phí

Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu - Import Export Tax 2014 (Song Ngữ) tải về từ WeUpload

5.3 mb. đọc sách

Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu - Import Export Tax 2014 (Song Ngữ) tải về từ LiquidFile

4.6 mb. tải về

Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu - Import Export Tax 2014 (Song Ngữ) tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu - Import Export Tax 2014 (Song Ngữ) đọc trong djvu

3.4 mb. tải về DjVu

Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu - Import Export Tax 2014 (Song Ngữ) tải về trong pdf

5.2 mb. tải về Pdf

Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu - Import Export Tax 2014 (Song Ngữ) tải về trong odf

4.5 mb. tải về ODF

Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu - Import Export Tax 2014 (Song Ngữ) tải về trong epub

5.1 mb. tải về ePub

Sách liên quan