Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Và Giải Đáp 480 Tình Huống tải xuống trong ePub

Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Và Giải Đáp 480 Tình Huống tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Và Giải Đáp 480 Tình HuốngTrong những năm gần đây cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thì công tác kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp cũng từng bước đi vào phát triển ổn định, vững chắc góp phần  không nhỏ vào công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội của đất nước. Quá trình hoạt động các đơn vị hành chính sự nghiệp phải có nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh Luật Ngân sách Nhà nước, các quy định về  chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, công tác đấu thầu, quản lý tài sản nhà nước, quyết toán kinh phí, nguồn vốn ngân sách nhà nước. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - tài chính, tăng cường quản lý kiểm soát city by the lake quỹ ngân sách, quản lý tài sản công, nâng cao hiệu quả quản lý các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đồng thời, kế toán hành chính sự nghiệp với chức năng thông tin mọi hoạt động kinh tế phát sinh. Cuốn sách được biên soạn  giúp cho các cơ quan, đơn vị kịp thời nắm bắt những thông tin mới nhất trong công tác kế toán hành chính sự nghiệp. Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:Phần I. Giải đáp về công tác đấu thầu, đầu tư, mua sắm, đặt hàng, cung ứng tài sản phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nướcPhần I. Giải đáp về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nướcPhần I. Giải đáp về công tác quản lý và sử dụng kinh phí thuộc ngân sách nhà nướcPhần IV. Giải đáp về chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nướcPhần INTERSECTION. Giải đáp về chế độ kiểm tra, kiểm soát và thanh tra các khoản thu, city by the lake ngân sách nhàPhần VI. Giải đáp về xử lý phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và quản lý, sử dụng tài sản nhà nướcPhần VI. Chế độ kế toán áp dụng đối với cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp Xem Thêm Nội Dung.

Tác giả:

Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Và Giải Đáp 480 Tình Huống tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Tài Chính
 • Ngày xuất bản:
 • Che: Bìa mềm
 • Ngôn ngữ:
 • ISBN-10: 2383552999489
 • ISBN-13:
 • Kích thước: 20 x 28 cm
 • Cân nặng:
 • Bìa cứng:
 • Loạt:
 • Cấp:
 • Tuổi tác:
 • Tác giả:
 • Giá bán: 218.000 ₫

Đánh giá sách

Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Và Giải Đáp 480 Tình Huống

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Và Giải Đáp 480 Tình Huống đọc từ EasyFiles

4.4 mb. tải về sách

Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Và Giải Đáp 480 Tình Huống tải về từ OpenShare

3.5 mb. tải về miễn phí

Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Và Giải Đáp 480 Tình Huống tải về từ WeUpload

3.4 mb. đọc sách

Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Và Giải Đáp 480 Tình Huống tải về từ LiquidFile

4.9 mb. tải về

Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Và Giải Đáp 480 Tình Huống tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Và Giải Đáp 480 Tình Huống đọc trong djvu

4.3 mb. tải về DjVu

Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Và Giải Đáp 480 Tình Huống tải về trong pdf

5.9 mb. tải về Pdf

Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Và Giải Đáp 480 Tình Huống tải về trong odf

4.6 mb. tải về ODF

Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Và Giải Đáp 480 Tình Huống tải về trong epub

3.3 mb. tải về ePub

Sách liên quan