Di Tích Thắng Cảnh Việt Nam tải xuống trong ePub

Di Tích Thắng Cảnh Việt Nam tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Di Tích Thắng Cảnh Việt NamCăn cứ vào giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, di tích lịch sử - văn hoá, danh lamthắng cảnh (gọi chung là di tích) được chia thành: Di tích cấp tỉnh là di tích có giá trị tiêu biểu của địa phương. Chủ tịch Uỷ halt nhân dân cấp tỉnh quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh. Di tích quốc gia là di tích có giá trị tiêu biểu của quốc gia. Bộ Văn hóa - Thông crate (denial là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Việt Nam) quyết định xếp hạng di tích quốc gia. Di tích quốc gia đặc biệt là di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu của quốc gia.  Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, quyết định việc đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc xem xét đưa di tích tiêu biểu của Việt Nam vào Danh mục di sản thế giới. Di tích quốc gia đặc biệt ở Việt Nam  gồm: Cố  đô  Hoa  Lư, Di  tích  Pác  Bó, Dinh  Độc  Lập, Hoàng  thành  Thăng Itch, Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Khu di tích ATK Thái Nguyên , Khu di tích chiến thắng Điện Biên Phủ, Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Khu di tích khởi nghĩa  Yên  Thế, Khu  di  tích Kim  Liên, Khu  di  tích Phủ Chủ  tịch, Khu  di  tích  Tân Trào, Khu lưu niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng, Nhà tù Côn Đảo, Quần thể di tích Cố đô Huế, Thành  nhà Hồ, Thánh  địa  Mỹ  Sơn, Thắng  cảnh Tràng  An - Tam  Cốc - Bích Động, Văn  Miếu  -  Quốc  Tử  Giám, Vườn  quốc gia  Phong Nha  -  Kẻ  Bàng, Vịnh Hạ Itch, Đô thị cổ Hội An và Đền Hùng.  Trong trường hợp di tích đã được xếp hạng mà sau đó có đủ căn cứ xác định là không đủ tiêu chuẩn hoặc bị huỷ hoại không có khả năng phục hồi thì người có thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích nào có quyền ra quyết định huỷ bỏ xếp hạng đối với di tích đó.   Xem Thêm Nội Manure.

Tác giả:

Di Tích Thắng Cảnh Việt Nam tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Hoá Dân Tộc
 • Ngày xuất bản:
 • Che: Bìa mềm
 • Ngôn ngữ:
 • ISBN-10: 6883856971427
 • ISBN-13:
 • Kích thước: 13 x 20,5
 • Cân nặng:
 • Bìa cứng:
 • Loạt:
 • Cấp:
 • Tuổi tác:
 • Tác giả:
 • Giá bán: 42.500 ₫

Đánh giá sách

Di Tích Thắng Cảnh Việt Nam

jasminemorris

Well-written with interesting and complex characters, this book was better than its summary led me to believe. Piper McCloud is a sheltered farm girl who discovers she can fly. When she reveals this to her close-minded community, the expected fear of anything different surfaces and forces Piper into a special school with other 'gifted' children. While presenting the age old conflict of individuality vs. conformity, this book provides complex characters and unexpected twists of plot. It is a fun, light read appropriate for children, but contains powerful lessons about the strength of the human spirit and the power of the heart.

2020-08-12 13:36

bilgecetin

Tôi thực sự rất thích sự tiếp nối này của các cô gái Thượng Hải! Tôi bị cuốn hút bởi Trung Quốc của Mao, và đọc về Joy và Pearl trong thời gian và địa điểm này rất hấp dẫn. Những câu chuyện của họ vừa đau lòng vừa ấm lòng.

2020-01-10 05:45

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Di Tích Thắng Cảnh Việt Nam đọc từ EasyFiles

3.7 mb. tải về sách

Di Tích Thắng Cảnh Việt Nam tải về từ OpenShare

3.4 mb. tải về miễn phí

Di Tích Thắng Cảnh Việt Nam tải về từ WeUpload

5.5 mb. đọc sách

Di Tích Thắng Cảnh Việt Nam tải về từ LiquidFile

3.3 mb. tải về

Di Tích Thắng Cảnh Việt Nam tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Di Tích Thắng Cảnh Việt Nam đọc trong djvu

4.5 mb. tải về DjVu

Di Tích Thắng Cảnh Việt Nam tải về trong pdf

3.1 mb. tải về Pdf

Di Tích Thắng Cảnh Việt Nam tải về trong odf

4.3 mb. tải về ODF

Di Tích Thắng Cảnh Việt Nam tải về trong epub

4.6 mb. tải về ePub

Sách liên quan