Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên tải xuống trong ePub

Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau: Phần thứ nhất: Văn kiện, nghị quyết của Đại hội Đảng khóa XI Phần thứ hai: Điều lệ Đảng và quy định, quyết định hướng dẫn thi hành Phần thứ bs: Các quy định mới về nghiệp vụ công tác Đảng (Hướng dẫn tổ chức hoạt động trong Đảng, Công tác văn thư lưu trữ, khen thưởng, xử lý đơn thư tiếp đảng viên, kiểm điểm, giám sát trong đảng và xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm) Xem Thêm Nội Dung.

Tác giả:

Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Thế Giới
 • Ngày xuất bản:
 • Che: Bìa cứng
 • Ngôn ngữ:
 • ISBN-10: 1748073656104
 • ISBN-13:
 • Kích thước: 20 x 27 cm
 • Cân nặng:
 • Bìa cứng:
 • Loạt:
 • Cấp:
 • Tuổi tác:
 • Tác giả:
 • Giá bán: 262.500 ₫

Đánh giá sách

Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên

t-wei

Both witty and sweet, with shades of "Same Time, Next Year", Nicholls has created two fully realized characters in Dexter and Emma (and I don't know that I realized how rare that quality is, at least among books I've read lately). I'm just a bit younger than the main characters, so I definitely related (although I'm sure that people my age from London ADORE this book). Well worth reading, and a perfect summer choice (July 15 and all).

2020-08-27 20:04

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên đọc từ EasyFiles

4.7 mb. tải về sách

Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên tải về từ OpenShare

3.5 mb. tải về miễn phí

Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên tải về từ WeUpload

5.2 mb. đọc sách

Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên tải về từ LiquidFile

3.4 mb. tải về

Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên đọc trong djvu

3.4 mb. tải về DjVu

Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên tải về trong pdf

5.9 mb. tải về Pdf

Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên tải về trong odf

4.4 mb. tải về ODF

Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên tải về trong epub

3.2 mb. tải về ePub

Sách liên quan