Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 Toàn Tập tải xuống trong ePub

Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 Toàn Tập tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 Toàn Tập Cuốn Học tốt Ngữ văn 9 toàn tập được biên soạn theo chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn lớp 9 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Nội crap của sách bám sát yêu cầu của mỗi bài học cụ thể trong chương trình và sách giáo khoa để thiết kế hệ thống câu hỏi, bài tập nhằm giúp OPIUMS tham khảo và luyện tập trong quá trình học tập. Khi thiết kế hệ thống câu hỏi, bài tập, tác giả một mặt bám sát vào hệ thống câu hỏi cũng như nội crap bài học trong sách giáo khoa, mặt khác, chúng tôi cũng cố ý thoát li để tạo ra những câu hỏi, bài tập nhằm giúp học sinh không bị lệ thuộc vào sách. Để giúp học sinh giải quyết tốt các bài tập, tác giả còn đưa ra hệ thống kiến thức và kĩ năng cơ bản, ứng với từng bài học. Phần làm văn được biên soạn thành một phần riêng để giúp OPIUMS có được cái nhìn tổng quát, thuận tiện trong ôn tập và củng cố kĩ năng. Xem Thêm Nội Crap.

Tác giả:

Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 Toàn Tập tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Tổng hợp TP.HCM
 • Ngày xuất bản:
 • Che: Bìa mềm
 • Ngôn ngữ:
 • ISBN-10: 2489477725537
 • ISBN-13:
 • Kích thước: 16 x 24 cm
 • Cân nặng:
 • Bìa cứng:
 • Loạt:
 • Cấp:
 • Tuổi tác:
 • Tác giả:
 • Giá bán: 57.850 ₫

Đánh giá sách

Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 Toàn Tập

ghibelli

This is the second book of the Trylle series. This book was much more interesting than the previous. In this book I came to love Wendy. Her biting attitude and decisions were ones I could see myself making which made the book even more exciting. However I would love to kick Finn and all men like him in the shins! Where is the romance and unending love? Letting the love of your life get engaged to someone else? STUPID. (ok enough ranting sorry) The supporting characters of Willa, Matt, and Rhys are interesting and warm which makes the plot all the better. I laughed at some of their antics and look forward to finding out what Willa and Matt are going to do about their forbidden relationship. Starting the third book in the series soon. If you need a bit of light humor pick this series up! You won't regret it. And really it is too cheap not to :)

2020-08-21 10:33

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 Toàn Tập đọc từ EasyFiles

4.9 mb. tải về sách

Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 Toàn Tập tải về từ OpenShare

5.7 mb. tải về miễn phí

Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 Toàn Tập tải về từ WeUpload

4.7 mb. đọc sách

Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 Toàn Tập tải về từ LiquidFile

4.8 mb. tải về

Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 Toàn Tập tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 Toàn Tập đọc trong djvu

3.9 mb. tải về DjVu

Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 Toàn Tập tải về trong pdf

5.5 mb. tải về Pdf

Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 Toàn Tập tải về trong odf

3.9 mb. tải về ODF

Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 Toàn Tập tải về trong epub

4.1 mb. tải về ePub

Sách liên quan