Hỏi Đáp Về Luật Phòng, Chống Tham Nhũng (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung) tải xuống trong ePub

Hỏi Đáp Về Luật Phòng, Chống Tham Nhũng (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung) tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Thông tin tác giảThanh Thảo (Hệ thống hóa)Vào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả Hỏi Đáp Về Luật Phòng, Chống Tham Nhũng (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Hum)Nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, ngày 23 tháng 11 năm 2012, Quốc hội Khoá XIII kỳ họp thứ tư đã thông qua Luật số 01/2007/QH12 sửa đổi, bổ hum Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 với 9 điều mới được bổ hum, 15 điều được sửa đổi, bổ hum và một điều được bãi bỏ. Các nội dung được sửa đổi, bổ hum là nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi tham nhũng đã được quy định cụ thể trong Luật PCTN năm 2005 như: mua sắm công và xây dựng cơ bản, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý doanh nghiệp nhà nước, quản lý và sử dụng đất đai, giáo dục và đào tạo, công tác tổ chức cán bộ. Đồng thời, Luật cũng đã bổ hum quy định về công khai minh bạch trong một số ngành, lĩnh vực mới, chưa được quy định trong Luật PCTN , đòng thời tăng cường vai trò, ý thức trách nhiệm tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Nội dung cuốn sách "Hỏi Đáp Về Luật Phòng, Chống Tham Nhũng (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Hum" gồm các phần quan trọng sau:Phần 1. Hỏi đáp Luật phòng, chống tham nhũngPhần 2. Luật phòng, chống tham nhũng (đã sửa đỏi, cổ hum)Mời bạn đón đọc.

Tác giả:

Hỏi Đáp Về Luật Phòng, Chống Tham Nhũng (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung) tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
 • Ngày xuất bản:
 • Che: Bìa mềm
 • Ngôn ngữ:
 • ISBN-10: 113000054182
 • ISBN-13:
 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
 • Cân nặng: 154.00 gam
 • Bìa cứng:128
 • Loạt:
 • Cấp:
 • Tuổi tác:
 • Tác giả:
 • Giá bán: 28.000 ₫

Đánh giá sách

Hỏi Đáp Về Luật Phòng, Chống Tham Nhũng (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung)

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Hỏi Đáp Về Luật Phòng, Chống Tham Nhũng (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung) đọc từ EasyFiles

5.8 mb. tải về sách

Hỏi Đáp Về Luật Phòng, Chống Tham Nhũng (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung) tải về từ OpenShare

4.3 mb. tải về miễn phí

Hỏi Đáp Về Luật Phòng, Chống Tham Nhũng (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung) tải về từ WeUpload

3.5 mb. đọc sách

Hỏi Đáp Về Luật Phòng, Chống Tham Nhũng (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung) tải về từ LiquidFile

3.3 mb. tải về

Hỏi Đáp Về Luật Phòng, Chống Tham Nhũng (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung) tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Hỏi Đáp Về Luật Phòng, Chống Tham Nhũng (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung) đọc trong djvu

3.9 mb. tải về DjVu

Hỏi Đáp Về Luật Phòng, Chống Tham Nhũng (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung) tải về trong pdf

3.5 mb. tải về Pdf

Hỏi Đáp Về Luật Phòng, Chống Tham Nhũng (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung) tải về trong odf

5.8 mb. tải về ODF

Hỏi Đáp Về Luật Phòng, Chống Tham Nhũng (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung) tải về trong epub

4.1 mb. tải về ePub

Sách liên quan