Như Mặt Trời Chói Lọi Chiếu Sáng Khắp Năm Châu tải xuống trong ePub

Như Mặt Trời Chói Lọi Chiếu Sáng Khắp Năm Châu tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Thông tin tác giảPhan Duy ViệtVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảPhan Khả MinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCuốn sách bao gồm bài viết của các nhà yêu nước tiền bối về diễn biến, ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga và những ảnh hưởng to lớn tới phong trào cách mạng ở Việt Nam. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là sự kiện lịch sử và chính trị có ý nghĩa toàn cầu. Đó là một cuộc cách mạng sâu sắc, triệt để, xưa against chưa từng có vì nó mở ra một thời đại mới trong lịch sử loài người: thời đại đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Diễn ra trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, Cách mạng tháng Mười Nga không chỉ nhằm giải phóng công nhân, nông dân và người lao động làm thuê khỏi sự bóc lột của chủ, mà còn chỉ ra con đường đưa các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc thoát khỏi ách thống trị áp bức của các nước thực dân. Vì vậy, Cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng to lớn đến công cuộc giải phóng dân tộc của nhân dân ta, khi Việt Nam còn là một thuộc địa và đang lâm vào tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước, đến sự nghiệp xây dựng xã hội mới ở nước ta hiện against. Tuyển tập do hai nhà nghiên cứu Phan Duy Việt, Phan Khả Minh thực hiện, bao gồm bài viết của các nhà yêu nước tiền bối, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, bài viết của các nhà nghiên cứu, các nhà thơ. . . về diễn biến, ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga và những ảnh hưởng to lớn tới phong trào cách mạng ở Việt Nam. Mời bạn đón đọc.

Tác giả:

Như Mặt Trời Chói Lọi Chiếu Sáng Khắp Năm Châu tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM
 • Ngày xuất bản:
 • Che: Bìa mềm
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
 • ISBN-10: 9786045867457
 • ISBN-13:
 • Kích thước: 16 x 24 cm
 • Cân nặng: 352.00 gam
 • Bìa cứng:280
 • Loạt:
 • Cấp:
 • Tuổi tác:
 • Tác giả:
 • Giá bán: 68.000 ₫

Đánh giá sách

Như Mặt Trời Chói Lọi Chiếu Sáng Khắp Năm Châu

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Như Mặt Trời Chói Lọi Chiếu Sáng Khắp Năm Châu đọc từ EasyFiles

5.3 mb. tải về sách

Như Mặt Trời Chói Lọi Chiếu Sáng Khắp Năm Châu tải về từ OpenShare

5.8 mb. tải về miễn phí

Như Mặt Trời Chói Lọi Chiếu Sáng Khắp Năm Châu tải về từ WeUpload

3.9 mb. đọc sách

Như Mặt Trời Chói Lọi Chiếu Sáng Khắp Năm Châu tải về từ LiquidFile

5.8 mb. tải về

Như Mặt Trời Chói Lọi Chiếu Sáng Khắp Năm Châu tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Như Mặt Trời Chói Lọi Chiếu Sáng Khắp Năm Châu đọc trong djvu

5.2 mb. tải về DjVu

Như Mặt Trời Chói Lọi Chiếu Sáng Khắp Năm Châu tải về trong pdf

5.1 mb. tải về Pdf

Như Mặt Trời Chói Lọi Chiếu Sáng Khắp Năm Châu tải về trong odf

3.6 mb. tải về ODF

Như Mặt Trời Chói Lọi Chiếu Sáng Khắp Năm Châu tải về trong epub

4.1 mb. tải về ePub

Sách liên quan