Sử Ký Tư Mã Thiên Liệt Truyện - Thượng tải xuống trong ePub

Sử Ký Tư Mã Thiên Liệt Truyện - Thượng tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Sử Ký Tư Mã Thiên Liệt Truyện - Thượng “Thế rồi Thái tử tìm chủy thủ sắc bén trong thiên hạ, kiếm được chủy thủ của Từ phu nhân nước Triệu, trả giá trăm dật vàng, sai thợ đem tôi trong thuốc độc, dùng người để thử, rướm máu như sợi tơ, không ai không chết ngay. Bèn chuẩn bị hành trang cho Kinh Kha lên đường. Nước Yên có dũng sĩ Tần Vũ Dương, mười ba tuổi, giết người, không ai dám nhìn thẳng. Bèn lệnh Tần Vũ Dương làm phó. Kinh Kha đợi người đến, muốn cùng đi, người đó ở xa chưa đến, sắp sẵn hành lý cho. Lâu sau, chưa lên đường, Thái tử cho là chậm trễ, ngờ Kinh Kha hối hận đổi ý, lại thúc giục: ‘Thời gian đã hết, Kinh Khanh há có ý gì chăng? Đan xin được sai Tần Vũ Dương đi trước. ’ Kinh Kha giận, quát Thái tử: ‘Sao Thái tử sai hắn đi trước? Đi mà không trở về, là trò trẻ con! Vả lại đem một dao chủy thủ vào Tần mạnh đầy bất trắc, cho nên tôi còn lưu lại, đợi người khách của tôi đến đi cùng. Nay Thái tử cho là chậm trễ, vậy xin từ biệt!’ Bèn xuất phát. Thái tử cùng tân khách biết việc đó, đều mặc áo đội mũ trắng đưa tiễn. Đến trên sông Dịch, tế thần đường xong, liền xuất phát, Cao Tiệm Ly đánh đàn tranh, Kinh Kha họa lại hát theo điệu biến chủy, kẻ sĩ đều nhỏ lệ sụt sùi. Lại bước lên hát rằng: ‘Gió se sắt chừ sông Dịch lạnh, tráng sĩ một đi chừ không trở lại!’ Lại hát bằng âm vũ khảng khái, kẻ sĩ đều trợn mắt, tóc dựng xiên lên mũ. Thế rồi Kinh Kha lên xe ra đi, không ngoái nhìn lại nữa. ” - Truyện Kinh Kha, Thích khách liệt truyện.

Tác giả:

Sử Ký Tư Mã Thiên Liệt Truyện - Thượng tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản: NXB Văn Học, Nhã Nam
 • Ngày xuất bản:
 • Che: Bìa mềm.
 • Ngôn ngữ:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • Kích thước: 15.5 x 23.5cm.
 • Cân nặng: 660 gr
 • Bìa cứng:
 • Loạt:
 • Cấp:
 • Tuổi tác:
 • Tác giả:
 • Giá bán: 128,000

Đánh giá sách

Sử Ký Tư Mã Thiên Liệt Truyện - Thượng

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Sử Ký Tư Mã Thiên Liệt Truyện - Thượng đọc từ EasyFiles

4.6 mb. tải về sách

Sử Ký Tư Mã Thiên Liệt Truyện - Thượng tải về từ OpenShare

5.8 mb. tải về miễn phí

Sử Ký Tư Mã Thiên Liệt Truyện - Thượng tải về từ WeUpload

4.7 mb. đọc sách

Sử Ký Tư Mã Thiên Liệt Truyện - Thượng tải về từ LiquidFile

5.9 mb. tải về

Sử Ký Tư Mã Thiên Liệt Truyện - Thượng tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Sử Ký Tư Mã Thiên Liệt Truyện - Thượng đọc trong djvu

4.7 mb. tải về DjVu

Sử Ký Tư Mã Thiên Liệt Truyện - Thượng tải về trong pdf

4.3 mb. tải về Pdf

Sử Ký Tư Mã Thiên Liệt Truyện - Thượng tải về trong odf

3.5 mb. tải về ODF

Sử Ký Tư Mã Thiên Liệt Truyện - Thượng tải về trong epub

4.1 mb. tải về ePub

Sách liên quan

Sử Ký Tư Mã Thiên Liệt Truyện - Hạ “Biển Thước sang Tề, Tề Hoàn hầu coi ông như khách. Biển Thước vào triều kiến, nói: ‘Ngài có bệnh ở da, không chữa bệnh sẽ thêm nặng. ’ Hoàn hầu nói: ‘Quả nhân không ...