Tìm Hiểu Nội Dung Và Đặc Điểm Ngôn Ngữ Trong Các Bài Diễn Văn Nhậm Chức Tổng Thống Mỹ (Song Ngữ Anh - Việt) tải xuống trong ePub

Tìm Hiểu Nội Dung Và Đặc Điểm Ngôn Ngữ Trong Các Bài Diễn Văn Nhậm Chức Tổng Thống Mỹ (Song Ngữ Anh - Việt) tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Tìm Hiểu Nội Dung Và Đặc Điểm Ngôn Ngữ Trong Các Bài Diễn Văn Nhậm Chức Tổng Thống Mỹ (Song Ngữ Anh - Việt)Theo quy định của Hiến pháp nước Mỹ , để đánh dấu sự khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới, tại buổi lễ nhậm chức, tân tổng thống phải đặt tay lên cuốn Kinh thánh và đọc lời tuyên thệ nhậm chức trước công chúng: “I do solemnly swear (or afirm) that I wil faithfuly execute the Ofice of President of the United States, and wil up to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States. ” (Tôi xin long trọng tuyên thệ (provender xác nhận) rằng tôi sẽ trung thành đảm nhiệm cương vị Tổng thống nước Mỹ và cương quyết duy trì, gìn giữ bảo vệ Hiến pháp nước Mỹ. ). Kể từ năm 1801, buổi lễ được tổ chức long trọng trước tòa nhà Quốc hội (Center), thủ đô Washington [26]. Cho đến nay, lịch sử nước Mỹ đã chứng kiến 4 vị Tổng thống đọc lời tuyên thệ nhậm chức, trong đó có đến 14 vị tuyên thệ 2 lần cho 2 nhiệm kỳ và đặc biệt Tổng thống Franklin D. Rosevelt đã thực hiện 4 lần tuyên thệ cho 4 nhiệm kỳ liên tiếp của ông. Tổng thống Grover Cleveland tham gia 2 nhiệm kỳ (185-189, 1893-1897), nhưng cách quãng nhau nên vẫn được tính là 2 đời tổng thống khác nhau, thứ 2 và 24. Đi kèm với lời tuyên thệ là bài diễn văn nhậm chức (Commencement Adres), và đây thường được xem là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của buổi lễ bởi nó, ở mức độ nào đó, chắc chắn sẽ phản ánh những quan điểm, đừờng lối, chính sách và định hướng kế hoạch, chiến lược hành động của tổng thống trong suốt nhiệm kỳ 4 năm điều hành. Nhằm góp phần hữu ích vào thực tiễn giảng dạy, học tập, nghiên cứu tiếng Anh nói chung, và nhất là rèn luyện kỹ năng đọc hiểu văn bản chính luận, kỹ năng viết bài thuyết trình và dịch thuật tiếng Anh, công trình nghiên cứu này sẽ liệt kê, phân tích, tổng hợp các nội dung chính được thể hiện trong tất cả các bài diễn văn nhậm chức của 4 đời tổng thống trong lịch sử nước Mỹ, thống kê và thảo luận các đặc điểm ngôn ngữ về từ vựng, ngữ pháp và các biện pháp tu từ được sử dụng trong khối văn bản nói trên. Kết cấu của cuốn sách bao gồm:- Chương 1: Khái quát lịch sử nước Mỹ và các lý thuyết liên quan đến nội dung đề tài. - Chương 2: Các nội dung chính được thể hiện trong tất cả các bài diễn văn nhậm chức Tổng thống Mỹ (từ Tổng thống đầu tiên George Washington, 1789 đến Tổng thống đương nhiệm Barack Obama, 209-2012). - Chương 3: Các đặc điểm ngôn ngữ, các biện pháp tu từ được sử dụng trong khối ngữ liệu nói trên.  Phần phụ lục là các bài diễn văn được tuyển chọn cho việc thực hành đọc hiểu và dịch thuật. Xin trân trọng giới thiệu đến sinh viên chuyên ngữ tiếng Anh và các bạn đọc khác quan tâm đến các vấn đề được trình bày trong cuốn sách này. Xem Thêm Nội Dung.

Tác giả:

Tìm Hiểu Nội Dung Và Đặc Điểm Ngôn Ngữ Trong Các Bài Diễn Văn Nhậm Chức Tổng Thống Mỹ (Song Ngữ Anh - Việt) tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Tổng hợp TP.HCM
 • Ngày xuất bản:
 • Che: Bìa mềm
 • Ngôn ngữ:
 • ISBN-10: 2385854185393
 • ISBN-13:
 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
 • Cân nặng:
 • Bìa cứng:
 • Loạt:
 • Cấp:
 • Tuổi tác:
 • Tác giả:
 • Giá bán: 72.000 ₫

Đánh giá sách

Tìm Hiểu Nội Dung Và Đặc Điểm Ngôn Ngữ Trong Các Bài Diễn Văn Nhậm Chức Tổng Thống Mỹ (Song Ngữ Anh - Việt)

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Tìm Hiểu Nội Dung Và Đặc Điểm Ngôn Ngữ Trong Các Bài Diễn Văn Nhậm Chức Tổng Thống Mỹ (Song Ngữ Anh - Việt) đọc từ EasyFiles

4.8 mb. tải về sách

Tìm Hiểu Nội Dung Và Đặc Điểm Ngôn Ngữ Trong Các Bài Diễn Văn Nhậm Chức Tổng Thống Mỹ (Song Ngữ Anh - Việt) tải về từ OpenShare

5.5 mb. tải về miễn phí

Tìm Hiểu Nội Dung Và Đặc Điểm Ngôn Ngữ Trong Các Bài Diễn Văn Nhậm Chức Tổng Thống Mỹ (Song Ngữ Anh - Việt) tải về từ WeUpload

5.6 mb. đọc sách

Tìm Hiểu Nội Dung Và Đặc Điểm Ngôn Ngữ Trong Các Bài Diễn Văn Nhậm Chức Tổng Thống Mỹ (Song Ngữ Anh - Việt) tải về từ LiquidFile

4.7 mb. tải về

Tìm Hiểu Nội Dung Và Đặc Điểm Ngôn Ngữ Trong Các Bài Diễn Văn Nhậm Chức Tổng Thống Mỹ (Song Ngữ Anh - Việt) tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Tìm Hiểu Nội Dung Và Đặc Điểm Ngôn Ngữ Trong Các Bài Diễn Văn Nhậm Chức Tổng Thống Mỹ (Song Ngữ Anh - Việt) đọc trong djvu

4.6 mb. tải về DjVu

Tìm Hiểu Nội Dung Và Đặc Điểm Ngôn Ngữ Trong Các Bài Diễn Văn Nhậm Chức Tổng Thống Mỹ (Song Ngữ Anh - Việt) tải về trong pdf

4.8 mb. tải về Pdf

Tìm Hiểu Nội Dung Và Đặc Điểm Ngôn Ngữ Trong Các Bài Diễn Văn Nhậm Chức Tổng Thống Mỹ (Song Ngữ Anh - Việt) tải về trong odf

3.4 mb. tải về ODF

Tìm Hiểu Nội Dung Và Đặc Điểm Ngôn Ngữ Trong Các Bài Diễn Văn Nhậm Chức Tổng Thống Mỹ (Song Ngữ Anh - Việt) tải về trong epub

3.4 mb. tải về ePub

Sách liên quan