Từ Điển Chuyên Ngành Điện Anh - Việt - Tái bản 2004 tải xuống trong ePub

Từ Điển Chuyên Ngành Điện Anh - Việt - Tái bản 2004 tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Thông tin tác giảKS. Trương Quang ThiệnKS. Trương Quang ThiệnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCuốn Từ Điển Chuyên Ngành Điện Anh - Việt gồm những phần sau đây: Giải thích các thuật ngữ về điện công nghiệp, điện tử, điện lạnh. Mỗi thuật ngữ đều có phiên âm , minh họa bằng hình vẽ, đồ thị và giải thích tóm tắt nội dung của thuật ngữ đó. Phụ lục về điện công nghiệp, điện tử, nêu lên các ký hiệu, tiêu chuẩn cỡ dây, các bảng số liệu, chuyển đổi đơn vị đo các đại lượng vật lý ở các hệ thống đo lường khác nhau, sơ đồ các loại máy điện, sơ đồ mạch điện. . Để tiện lợi cho các bạn sử dụng và tra cứu, cuốn sách còn có các phần nghĩa các chữ viết tắt thông dụng trong ngành, ký hiệu sơ đồ điện bằng chữ và hình vẽ.

Tác giả:

Từ Điển Chuyên Ngành Điện Anh - Việt - Tái bản 2004 tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản: Nxb Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngày xuất bản:
 • Che:
 • Ngôn ngữ:
 • ISBN-10: 893507280021
 • ISBN-13:
 • Kích thước: 14x20 cm
 • Cân nặng: 460.00 gam
 • Bìa cứng:510
 • Loạt:
 • Cấp:
 • Tuổi tác:
 • Tác giả:
 • Giá bán: 44.000 ₫

Đánh giá sách

Từ Điển Chuyên Ngành Điện Anh - Việt - Tái bản 2004

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Từ Điển Chuyên Ngành Điện Anh - Việt - Tái bản 2004 đọc từ EasyFiles

4.9 mb. tải về sách

Từ Điển Chuyên Ngành Điện Anh - Việt - Tái bản 2004 tải về từ OpenShare

5.1 mb. tải về miễn phí

Từ Điển Chuyên Ngành Điện Anh - Việt - Tái bản 2004 tải về từ WeUpload

3.2 mb. đọc sách

Từ Điển Chuyên Ngành Điện Anh - Việt - Tái bản 2004 tải về từ LiquidFile

3.3 mb. tải về

Từ Điển Chuyên Ngành Điện Anh - Việt - Tái bản 2004 tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Từ Điển Chuyên Ngành Điện Anh - Việt - Tái bản 2004 đọc trong djvu

4.6 mb. tải về DjVu

Từ Điển Chuyên Ngành Điện Anh - Việt - Tái bản 2004 tải về trong pdf

5.8 mb. tải về Pdf

Từ Điển Chuyên Ngành Điện Anh - Việt - Tái bản 2004 tải về trong odf

4.2 mb. tải về ODF

Từ Điển Chuyên Ngành Điện Anh - Việt - Tái bản 2004 tải về trong epub

5.5 mb. tải về ePub

Sách liên quan