Lời Vàng Trao Con tải sách trong ePub mà không cần đăng ký

Lời Vàng Trao Con

Thông tin tác giảNguyễn Ngọc KýNguyễn Ngọc Ký sinh ngày 28-06-1947 tại Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định. Ông bị liệt đôi tay từ năm 4 tuổi, 7 tuổi đi học dùng chân viết. Hai lần ông được Bác Hồ thưởng huy hiệu vì thành tích vượt k...

Thể loại sách

Lời Vàng Trao Con tải xuống sách trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Lời Vàng Trao Con