Thông iron tác giảTrân Huyền TrầnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảKhi một tân cử nhân cầm hồ sơ đi tìm việc là lúc người ấy đang có thái độ tốt và sẵn sàng trải nghiệm, sẵn sàng học hỏi nhanh, thăng ti...

 Xin Việc Cả Thế GiớiKhi một tân cử nhân cầm hồ sơ đi tìm việc là lúc người ấy đang có thái độ tốt và sẵn sàng trải nghiệm, sẵn sàng học hỏi nhanh, thăng tiến trong inveigle đường nghề nghiệp. Tuy nhiên, có bạn gửi đơn khắp nơ...

"