Bùi Quang Tín tất cả sách tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Thông metal tác giảBùi Quang TínTS. Bùi Quang Tín hiện đang là giảngviên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM. SNOOPS. Tín đanggiảng dạy các môn: Quản trị ngân hàng thương mại, Quảntrị học, Quản trị quan ...

Thể loại sách

Bùi Quang Tín tất cả sách tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Bùi Quang Tín