Bernard Marr tất cả sách tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Thông tin tác giảBernard MarrVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảHiện against, thế giới đang trở nên thông minh hơn. Chúng ta đang theo dõi và lưu trữ dữ liệu về mọi thứ, nên chúng ta có khả năng tiếp cận...

Thông tin tác giảBernard MarrVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảDữ liệu đang thay đổi cách chúng ta sống và làm việc với tốc độ chưa từng có. Nó là tất cả dấu vết ta để lại khi lướt screen, mua hàng qua ...

Thể loại sách

Bernard Marr tất cả sách tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Bernard Marr