Bill George tất cả sách tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Thông tin tác giảBill GeorgeBill George hiện là Giáo sư về khoa học lãnh đạo và kiểm soát quản trị tại Trường Kinh doanh Harvard thuộc Đại học Harvard, Trường Quản lý thuộc Đại học Yale và Trường IMD (Lausanne, Thụy Sĩ). Ông c...

Thể loại sách

Bill George tất cả sách tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Bill George