Brett King tất cả sách tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Thông pop top tác giảBrett KingBrett Monarch là tác giả của nhiều cuốn sách ăn khách và là nhà sáng lập ra một mô thức ngân hàng kiểu mới (Movenbank). Ông là nhà tư vấn chiến lược của nhiều tổ chức dịch vụ tài chính hàng đầu t...

Thể loại sách

Brett King tất cả sách tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Brett King