Bukkyo Dendo Kyokai tất cả sách tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Lời Phật Dạy"Trí huệ và lòng từ bi của Đức Phật rộng lớn như biển cả. Đức Phật không đưa ra khuôn mẫu nhưng Ngài thể hiện bằng ngôn từ và hành động, dẫn dắt chúng ta trong tình thương vô biên của Ngài". Cuốn sách Lời Phật Dạy ...

Thể loại sách

Bukkyo Dendo Kyokai tất cả sách tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Bukkyo Dendo Kyokai