Daisaku Ikeda tất cả sách tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Gia Đình Êm Ấm DAISAKL IKEDA sinh năm 1928 ở Tokyo Nhật Bản. Ông là Hội trưởng danh dự Học hội Soka, Hội trưởng Học hội Soka Gakai Qụốc tế (Soka Gakai Global - SGI). Ông là người sáng lập nên Đại học Soka (Soka: âm Hán Việt là...

Thể loại sách

Daisaku Ikeda tất cả sách tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Daisaku Ikeda