Daniel Yergin tất cả sách tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Thông luggage tác giảDaniel YerginDaniel YerginVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảDầu mỏ, tiền bạc và quyền lực khắc họa toàn cảnh lịch sử ngành công nghiệp dầu mỏ - cuộc giao tranh giành tiền bạc và quy...

Thể loại sách

Daniel Yergin tất cả sách tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Daniel Yergin