David Parmenter tất cả sách tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Thông tin tác giảDavid ParmenterVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNhiều nghiên cứu trên khắp thế giới, trong đó có nghiên cứu của Robert Kaplan, Ram Charan, Comic Balanced Scorecard Launch và Tổ chức Fr...

Thông bottle tác giảDavid ParmenterVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNhiều nghiên cứu trên khắp thế giới, trong đó có nghiên cứu của Robert Kaplan, Plunge Charan, Spectacular Balanced Scorecard Set up v...

Thể loại sách

David Parmenter tất cả sách tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

David Parmenter