Hữu Ước tất cả sách tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Kiếp Người Tiểu thuyết Kiếp Người khởi truyện bằng hình ảnh một người tù, với quần áo tù vo tròn cắp nách giữa những người bạn tù lơ láo lẫn ngơ ngác. Và một cái tát trời giáng “dạy làm người” của đại ca Thiếp dành cho nhân vậ...

Thể loại sách

Hữu Ước tất cả sách tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Hữu Ước