Jodi Picoult tất cả sách tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Siêu ThoátJena là một cô bé 13 tuổi, quyết tâm đi tìm người mẹ bị mất tích trong khu bảo tồn voi 10 năm trước đó. Lần theo cuộc tìm kiếm của Jena và những người hỗ trợ em - một nhà ngoại cảm, một viên thám tử tư - câu chuyện đ...

Thể loại sách

Jodi Picoult tất cả sách tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Jodi Picoult