Joshua Kirkman tất cả sách tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

90 Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Cuộc Sống - Tập 3 (Kèm 1 Đĩa MP3) sẽ cung cấp cho người học cách học sinh động trong tình huống giao tiếp thực tế và luyện tập nghe nói tự nhiên qua hình ảnh có kèm phần giải thích bằng tiếng V...

90 Câu Tiếng Anh Trình Độ Cơ Bản - Tập 4 sẽ cung cấp cho người học cách học sinh động trong tình huống giao tiếp thực tế và luyện tập nghe nói tự nhiên qua hình ảnh có kèm phần giải thích bằng tiếng Việt. Trước đây, các học vi...

Thông tin tác giảJoshua KirkmanVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTrước đây, các học viên phi bản ngữ thường học tiếng Anh theo Phương pháp Dịch-Ngữ pháp. Nghĩa là, họ học thuộc lòng một cách máy móc nhữ...

Thông tin tác giảJoshua KirkmanVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả900 Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Cuộc Sống - Tập 1Trước đây, các học viên phi bản ngữ thường học tiếng Anh theo Phương pháp Dịch-Ngữ phá...

90 Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Cuộc Sống - Tập 1 sẽ cung cấp cho người học cách học sinh động trong tình huống giao tiếp thực tế và luyện tập nghe nói tự nhiên qua hình ảnh có kèm phần giải thích bằng tiếng Việt. Trước đây, ...

Thể loại sách

Joshua Kirkman tất cả sách tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Joshua Kirkman