Khenchen Konchog Gyaltshen tất cả sách tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Một Hướng Dẫn Đầy Đủ Về Con Đường Phật PhápKho tàng quý báu lời khuyên dạy, Một trăm giáo lý tâm huyết, bản văn gốc mà luận giảng này dựa vào, thường được gọi là Một trăm lời khuyên dạy, dù nó thực sự gồm chứa 103 câu kệ có gh...

Thể loại sách

Khenchen Konchog Gyaltshen tất cả sách tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Khenchen Konchog Gyaltshen