Megara tất cả sách tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Thông tin tác giảMegaraBản thảo tuyệt vời của MEGARA, một tác giả của CORVI – cộng đồng Trí tuệ kinh doanh. Tác giả đã có nhiều cuốn sách khác nói về những tư duy, kỹ năng cần thiết ở chốn công sở, hay ở môi trường kinh doanh....

Thể loại sách

Megara tất cả sách tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Megara