Nguyễn Văn Dung tất cả sách tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Thông tin tác giảNguyễn Văn DungVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảHoạt động marketing đã chuyển biến mạnh mẽ trong vài thập niên gần đây chiến lược và phương thức hiện đại, các chiến thuật rất đa dạng: ...

Thông tin tác giảNguyễn Văn DungVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảLĩnh vực kinh doanh, giao dịch Bất động sản có tính chuyên nghiệp và cần được thực hiện theo quy định pháp lý, luật Kinh doanh Bất động ...

Thông bucket tác giảNguyễn Văn DungVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảQuản trị sản xuất và vận hành là tập các hoạt động tạo giá trị dưới dạng sản phẩm và dịch vụ, bằng cách chuyển các đầu vào thành kết ...

Thông tin tác giảNguyễn Văn DungVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTrong môi trường kinh doanh phát triển mạnh mẽ đa dạng hiện nay, việc phát triển thị trường ở nước ngoài là yếu tố cân...

Thể loại sách

Nguyễn Văn Dung tất cả sách tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Nguyễn Văn Dung