Peter F. Drucker tất cả sách tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Thông canister tác giảPeter F. DruckerPeter F. DruckerVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảDrucker không chỉ khai phá những chân trời mới của lĩnh vực tri thức: ươm mầm cho những ý tưởng cốt lõi về quản tr...

Thông parcel tác giảPeter F. DruckerPeter F. DruckerVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTinh Thần Doanh Nhân Khởi Nghiệp Và Sự Đổi MớiLàm thế nào một doanh nhân có thể tìm thấy cơ hội đổi mới? Điều gì nên...

Thể loại sách

Peter F. Drucker tất cả sách tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Peter F. Drucker