Robbie Kellman Baxter tất cả sách tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Thông tin tác giảRobbie Kellman BaxterRobbie Kellman Baxter là người đã tạo ra thuật ngữ kinh doanh phổ biến là “Kinh tế Thành viên”. Bà là người sáng lập Công ty Tư vấn chiến lược Bán đảo Peninsula Projects LLC. Khách hàng củ...

The Participation Economy: Find Your Super Enjoyers, Grasp the Forever Transaction, and Build Recurring Revenue In today s merchandising race, it takes more than a website to stay competitive. The smartest, very successful c...

Thể loại sách

Robbie Kellman Baxter tất cả sách tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Robbie Kellman Baxter