Võ Đình Cường tất cả sách tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Ánh Đạo VàngTrí Phật là trí kim cương, thân Phật là thân kim sắc, cõi Phật là cõi hoàng kim, thì Ðạo Phật tất nhiên là Ðạo Vàng. Ánh Ðạo Vàng là kim quang của đức Từ bi rộng lớn phá màn vô minh, chỉ rõ đường chánh. Một đời thị...

Thể loại sách

Võ Đình Cường tất cả sách tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Võ Đình Cường